Общината > ИкономикаПринтирай

Икономика

Най-голямото придизвикателство за Сапарева баня и България като цяло е прехода към пазарна икономика. Като малка община Сапарева баня формира съвсем малък дял в производството на страната и за област Кюстендил. Динамиката на разтеж и производство се променя от политическите промени от 1990 г., обясняващи промените в отрасловото производство.

Селско стопанство

Териториалните условия за развитие на селско стопанство са Разнообразни. Дупнишката котловина и ниските склонове на Планините са подходящи за развитие на растениевъдството, а По-високите и стръмни склонове за пасищно животновъдство.