Общински съвет > Декларации по чл.12 от ЗПУКИПринтирай

Публичен регистър на декларации по чл.35,ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Публичният регистър и декларациите на служителите на Общинска администрация Сапарева баня  по чл.35,ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане  на незаконно придобито имуществ са достъпни в прикачените файлове.

Декларации по чл.35,ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Декларациите на служителите на Общинска администрация Сапарева баня са достъпни в прикачените  файлове.

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ 2020г.

Регистъра можете да видите като прикачен файл.

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Регистъра е достъпен н прикачения файл

Ретистър на подадените ежегодни декларации от кметовете на кметства по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Ретистър на подадените ежегодни декларации от кметовете на кметства по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022г.

РЕГИСТЪР НА СЛУЖИТЕЛИТЕ в ОбА Сапарева баня, които са подали ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ- ЧАСТ 1 по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2022г.

РЕГИСТЪР НА СЛУЖИТЕЛИТЕ в ОбА Сапарева баня, които са подали ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ- ЧАСТ 1 по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ до 15.05.2023г.

Регистър на подадените декларации по Чл. 49 ал. 1 т. 1 от ЗПК за 2023

Регистър на подадените декларации по Чл. 49 ал. 1 т. 1 от ЗПК за 2023