НовиниПринтирай

Съобщение до заинтересованите лица и общественост от ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, че има инвестиционно предложение за “Ремонт на горен дневен изравнител на ВЕЦ „Самораново““

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД,

гр. София 1000, площад Позитано №2, ет.5

ЕИК130 368 870

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Ремонт на горен дневен изравнител на ВЕЦ „Самораново““

Писмени становища и мнение се приемат в срок от 14 дни след публикуване на настоящото съобщение ведно с предложението на адреса на дружеството или на електронна поща bulaaria@enerao-Dro.com

 

Съобщениетое достъпно в прикачения файл.


Прикачени файлове

Съобщение (126.88 KB)