НовиниПринтирай

Областен информационен център – Кюстендил организира конкурс за детска рисунка

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

 „ХОРАТА И ЕВРОПА"

 

В периода 10 март - 20 май 2017г. мрежата от 28 информационни центъра за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда национална инициатива на тема: „Заедно за Европа", която е по повод отбелязване на три значими годишнини:

-       60 години Европейски социален фонд (ЕСФ);

-       10 години от присъединяването на България към ЕС;

-   6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в Р.България.

Във връзка с отбелязване на тези годишнини ОИЦ - Кюстендил инициира поредица от събития, сред които конкурс за детска рисунка на тема „Хората и Европа". Конкурсът за детска рисунка е част от събитията посветени на 60 годишнината на ЕСФ.

 

ЕСФ е основният инструмент на Европа за инвестиции в човешкия капитал -работници, млади хора, лица, търсещи работа. Целите на ЕСФ за периода 2014-2020 г. са:

Ø  насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;

Ø  насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

Ø  инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот;

Ø  повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация.

 

Целта на конкурса е да се популяризират възможностите на ЕСФ, основен инструмент на ЕС инвестиращ в хората,  като провокира въображението и креативността на децата за това, как те си представят живота на хора в Европа в бъдеще, какво трябва де се промени, така че Европа да се превърне в едно по-добро място за живеене.

 


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да  участват деца на възраст от  6 до 13 години, разпредени в две възрастови групи:

І група - от 6 до 10 години;

ІІ група - от 11 до 13 години.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник може да участва с една рисунка. Няма специални изисквания относно техниката на рисуване, формат на рисунката. Единственото условие за участие, освен възрастовата група, е темата на рисунките: Хората и Европа.

На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат посочени следните данни:

-          име, презиме и фамилия;

-          възраст;

-          населено място, детско заведение или училище;

-          телефон за контакти.

 

 

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

В срок до 2 май 2017 г. рисунките се представят на място в офиса на Областен информационен център - Кюстендил или се изпращат по пощата на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий" № 18, Областен информационен център - Кюстендил.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

  1. Креативност и оригиналност на идеята;
  2. Съответствие с темата на конкурса: „Хората и Европа".

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ

Оценяването ще бъде направено от тричленно жури. Ще бъде определена по една рисунка на първо, второ и трето място в двете възрастови групи. Отличените участници ще получат комплекти за рисуване, а всички участващи деца - рекламни материали от ОИЦ - Кюстендил. Отличените участници ще бъдат обявени на 9 май. На този ден ОИЦ - Кюстендил ще организира открита приемна в градинката пред Община Кюстендил, където на стелажи ще бъдат представени отличените рисунки.

Допълнителна информация може да получите на: oic_kn@abv.bg, 0876 172 766, 0876 172 788, 078 52 02 12.