Технически услуги > Актове за одобряване на ПУППринтирай

Актове за одобряване на ПУП 2019 година

Информацията е налична в табличен вид.

 

 

Актове за одобряване на ПУП 2020 година

Информацията е достъпна в табличен вид.