НовиниПринтирай

Покана за участие в информационна среща на тема: Представяне на актуални и предстоящи възможности по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013

Относно: Участие в информационна среща на тема: „Представяне на актуални и предстоящи възможности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".


Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационна среща в град Сапарева баня по повод представяне на актуални и предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

Програмата на срещата включва представяне на процедурите „Ново работно място" и „На път", както и на схемите: „Първа работа", „Подкрепа за заетост", „По-близо до работа", „Ново начало", „Старт в администрацията" и „Отново на работа".

Информационната среща ще се поведе на 16.11.2012 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Сапарева баня.

Поканени за участие в информационните срещи са представители на бизнеса, безработни, както и всички заинтересовани лица. Участието е безплатно.

В случай, че проявявате интерес, Ви молим да потвърдите Вашето участие, като се свържете с нас на следните координати:
гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий" №18 (сградата на читалище „Братство 1869")
ел. поща: oic_kn@abv.bg
тел./факс: 078 52 02 12

С уважение,

Екипът на Областен информационен център - Кюстендил


Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

                                                                                              ПРОГРАМА
на информационна среща на тема „Представяне на актуални и предстоящи възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси"
гр.Сапарева баня

16.11.2012 г. (петък)


10:30 - 11:00 Регистрация на участниците


11:00 - 11:20 Представяне на схема „Ново работно място"
Мария Маркова - Експерт в областта на подготовка и управление
на проекти по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС


11:20 - 11:40 Представяне на схема „На път"
Мария Маркова - Експерт в областта на подготовка и управление
на проекти по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС


11:40 - 12:20 Представяне на схеми по ОПРЧР: „Ново начало",
„Старт в администрацията", „По-близо до работа", „Първа работа",
„Подкрепа за заетост", „Отново на работа"
Диана Йорданова - Експерт ДБТ Сапарева баня


12:20 -12:30 Дискусия.
Обратна връзка и закриване на събитието