НовиниПринтирай

Обява до собствениците и ползвателите на земеделски земи от землищата на с.Ресилово, с.Овчарци, гр.Сапарева баня и с.Сапарево

Община Сапарева баня ОБЯВЯВА на собствениците и ползвателите на земеделски земи от землищата на с.Ресилово, с.Овчарци, гр.Сапарева баня и с.Сапарево, всички от територията на Община Сапарево, върху които е учредено сервитутно право за изграждане на обект: „ВЛ 110 kv п/ст. „Самоков" - п/ст „Марек" участък от п/ст „Марек" до стълб №69 и от стълб №123 до п/ст „Самоков", че считано от 17.09.2012 година стартират строително - монтажни работи по изграждането на обекта.

Във връзка горното и на основание чл.64, ал.3, т."б" от Закона за енергетиката и чл.14 от Наредба №16/09.06.2004 година за сервитутите на енергийните обекти моля собствениците и ползвателите на земеделски земи да осигурят достъп до строителната площадка.