НовиниПринтирай

Информация за размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската 2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

За размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската  2013/2014 година,

съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ОБЩИНА

ЗЕМЛИЩЕ

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

ЗА НИВИ

лв./дка

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

ЗА ЛИВАДИ

лв./дка

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПАСИЩА И МЕРИ

лв./дка

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

ЗА ТРАЙНИ НАСАЖДЕ-НИЯ

лв./дка

Сапарева баня

Сапарева баня

19,47

8,41

1,12

8,11

Сапарева баня

Овчарци

12,00

10,40

-

20,00

Сапарева баня

Ресилово

25,06

17,98

-

20,00

Сапарева баня

Сапарево

14,58

15,83

5,83

12,72

Средно годишно рентно плащане в лв./дка за Община Сапарева баня

17,78 лв./дка

13,16 лв./дка

3,48 лв./дка

15,21 лв./дка