Общинска администрация > Телефонен указател

Контакти и приемно време

Кметство


Длъжност

Име и фамилия

Телефон

E-MAIL

с. Сапарево

Кмет

Любомир Никлин

0707/2-33-73

kmetstvo_saparevo@abv.bg

 

с. Ресилово

Кмет

Мариана Доцина

07030/ 2-4-80

kmetstvo_resilovo@abv.bg

 

с. Овчарци

Кмет

Радостина Сусанина

0707/2-22-72

 kmetstvo_ovchartci@abv.bg

 

 

  

Име и фамилияДлъжност

Телефон

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Костадин Николов

Председател на Общински съвет

0707/2-33-78

0707/ 2 23 65

15.00-18.00  вторник

Калин Гелев

Кмет

0707/2-33-78

10.00 часа до 12.30 часа -сряда

Илияна Базиргянова

Зам.-кмет

0707/2-33-78, вътр.212

10.00 часа до 12.00 часа – вторник

Михаела Динева

Зам.-кмет

0707/2-33-78, вътр.103

10.00 часа до 12.00 часа –

сряда

Силвия Иванова

Зам.-кмет

0707/2-33-78,

вътр. 231

10.00 часа до 12.00 часа - вторник

Даниела Кьосева

Секретар

0707/2-33-78,

вътр. 104

10.00 часа до 12.00 часа - понеделник

арх. Владимир Чангулeв

Глaвен архитект

0707/2-33-78

 

15.00 часа - 17.00 часа - сряда

Любка Маргина

Главен счетоводител

0707/2-33-78,

 вътр. 204