Туризъм > ЕкотуризъмПринтирай

По пътя на живата вода

Сгушената в пазвите на величествената Рила планина и съхранила горещия й дъх община Сапарева баня има чудесен и уникален потенциал за развитие на екотуризма като съвременна форма на общуване с природата, на преоткриване на хубостите й и на стремежа за запазването им за поколенията.
Общината обхваща част от северозападния дял на Рила, южните склонове на Верила и част от котловината Долно поле. Проектът „Екотуризъм по пътя на живата вода" под егидата на Програма ФАР има за основна цел създаването на атрактивен екотуристически продукт, който да разкрие възможно по-пълно и разностранно туристическия потенциал на община Сапарева баня като осигури съвременни условия за екотуризъм на многобройните му местни и чужди любители.

Пътят на живата вода започва от естетизирания чрез проекта гейзер в центъра на град Сапарева баня и изградения туристическия информационен център близо до него и продължава през ландшафтно оформената екопътека Валявица като първа и най-масово посещавана част от екопътя от гейзера в Сапарева баня по река Валявица през курорта Паничище, Паничишките езера и Скакавишкия водопад до „Сълзите на слънцето" - емблематичните седем рилски езера, т.е. все около жива и формираща разнообразни природни феномени вода. Екотуристите, избрали Пътя на живата вода, ще могат да се насладят на множество природни и антропогенни забележителности.

Началото на пътя е силно впечатляващо и емоционално наситено около уникалния гейзер в центъра на гр. Сапарева баня, свързан с дълбока разломна структура и изригващ на всеки 26 секунди осемметров фонтан гореща „жива вода" с температура от над 102°С. Красотата и величието на сапаревобанския гейзер съперничи с тези на най-известните в света гейзери като тези в Исландия, Националния парк в САЩ „Йелоустон", Нова Зеландия, Камчатка и др., които са едни от най-привлекателните, макар и не лесно достъпни туристически обекти по света. Извършената чрез проекта естетизация на гейзера и на пространството около него има за цел да по-виши значително интереса към тази величествена природна атракция, при това намираща се на много удобно за масови посещения място.

В парка около гейзера чрез проекта също е изграден и Информационен център, откъдето екотуристите могат да получат разнообразна и много полезна информация за маршрутите и условията за туризъм в района. Основният маршрут на екотуристите по Пътя на живата вода на излизане от град Сапарева баня ще мине през новооизградената чрез проекта и много интересно ландшафтно оформена екопътека „Валявица", виеща се в долината около руслото река Валявица и заобиколена от надвиснали величествени горски и скални масиви. Екопътеката е удобно място както за масови излети сред природата със своите зони за почивка, пейки, бербекюта, водни огледала и мостчета, така и като първа част от по-дългия екопът към неповторимо красивата местност и известен курорт Паничище. Тук са и два водни природни феномена с тектонски произход: Сухото езеро и езерото Паничище.

Последното е с паницовидна форма, от където е получило името си не само то, но и цялата местност. Паничище е „входна врата" към една от най-красивите части на планината. Оттук започват най-важните туристически маршрути в Северозападна Рила, стигащи до хижа „Пионерска", резерват и хижа „Скакавица", хижа „Рилски езера", хижа „Иван Вазов", Рилския манастир, връх Мальовица и др. По нататък „Пътят на живата вода" ни извежда до циркуса на Седемте рилски езера, представляващи най-красивата езерна група в Рила и едно възхитително творение на природата.

Местните жители от край време са ги наричали с обич Сълзите на слънцето. Прилежащата на Сапарева баня част на планината предлага на екотуристите възможности за неповторими преходи от изгрев чак до залеза на слънцето. А пейзажите пред погледа им са недокоснати от човешка ръка. По този начин екотуристите, тръгнали по „Пътя на живата вода" действително ще получат вълнуващи и незабравими преживявания от съприкосно-вението с различните превъплъщения на живата вода сред уникалната дива природа на Рила. А в прилежащата на Сапарева баня част на планината посетителите имат възможност да избират между различни привлекателни екомаршрути.