Профил на купувачаПринтирай

Ще бъде ще бъде отворен Плик №3 - Предлагана цена на участниците в открита процедура с предмет: “Рехабилитация на външен топлопровод"

На 29.07.2014 година (вторник) от 09:00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде ще бъде отворен Плик №3 „Предлагана цена" на участниците в открита процедура  с предмет: "Рехабилитация на външен  топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище "Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня".