Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 25.07.2014 г. (петък) от 10.15 часа

 

Председател: 0707/2-23-65

 

До

........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 25.07.2014 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

1.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна във вещноправния статут на имот публична общинска собственост чрез обявяването му за частна общинска собственост. Изх.№ Д-95/17.07.2014 г.

2.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-96/17.07.2014 г.

3.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-97/17.07.2014 г.

4.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-98/17.07.2014 г.

5.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-99/17.07.2014 г.

6.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-100/17.07.2014 г.

7.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-101/17.07.2014 г.

8.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Предоставяне на предварително съгласие за придобиване право на собственост от „ Рила Регионално Развитие" ЕАД върху земи - частна общинска собственост на Община Сапарева баня за целите на реализация на Проект „ Дестинация Рила" на основание чл.16, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ във връзка със заявена мярка за насърчаване на инвестицията по чл.22а, ал.1, т.2 ЗНИ. Изх. № Д-102/17.07.2014 г.

9.Докладна записка от инж.Васил Маргин - За Кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № 380/11.07.2014 г.- ОТНОСНО: Предоставяне на предварително съгласие за придобиване право на собственост от „ Рила Регионално Развитие" ЕАД върху земи - частна общинска собственост на Община Сапарева баня за целите на реализация на Проект „ Дестинация Рила" на основание чл.16, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ във връзка със заявена мярка за насърчаване на инвестицията по чл.22а, ал.1, т.2 ЗНИ.Изх.№ Д-103/17.07.2014 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/