Туризъм > ЕкотуризъмПринтирай

Европейски туристически маршрут Е-4

По този международен туристически маршрут минават най-запалените туристи и любители на природата не само в България, но и от Европа и света.

Село Клисура - Ковачката чешма - Седловината вада - Хижа "Ловна"

Село Клисура е разположено в югоизточния край на Клисурската седловина, която отделя Рила от Верила. Селото отстои на 15 км. западно от Самоков и на 10 км. източно от съседното село Сапарево.
По-голяма част от този маршрут е по вододелното било на Блканския полуостров в тази част на Рила, а село Клисура често се използва във викторините с въпроса: Кое е това село в България, в което една част от чешмите се оттичат към Черноморския басейн, а другата - към Беломорския?
Селото е изходен пункт към Лъкатишка Рила и по Европейския туристически маршрут Е-4 - към най-красивата и привлекателна част на Рила.

От центъра на селото /където са и магазинчетата/ се тръгва на юг по камионен път. Още в началото на маршрута по долината на река Клисурица в последните къщи на селото се чува английска реч. Няколко къщи вече са изкупени от английски граждани, които изкарват старините си в този земен рай.
На юг маршрутът ни продължава по така наречения Гривни дол.
За името на Гривни дол предадохме разказа на баба Елена Станчева Пелтачка от същото село, живяла 103 години и починала през 1945  г.

Като следим туристическата маркировка, след около един час излизаме на скалното стъпало, осеяно с единични гнезда борови дървета. Тук пътят отново се раздвоява, като левият продължава на югоизток към плоското връхче Асаница,,а десният,,който трябва да се следва, в югозападна посока извежда на седловината в местността Лажо /от с. Клисура до тук 1,10 ч./. Това е изворната област на р. Лакатица, по която в източна посока се спуска камионен път към Сапаревски пункт и с. Говедарци.

Непосредствено южно от разклона е известната Ковачка чешма, построена от учителя Никола Ковачки от с. Сапарево. Сега чешмата на това място е пресъхнала, но на 50 метра южно от нея има каптиран извор.
Основният ни път прави лек завой на запад по билото, където в западна посока се отделя камионен път за с. Сапарево, а маршрутът ни продължава по пътя вляво, който в южна посока пресича последователно склонови стъпала на местността Марко, а след това и мястото, откъдето извира Петруана.
Вдясно от пътя се виждат останки от сграда и овчарник, в който преди са бивакували с овцете си овчари.
Билото, по което минава нашият маршрут, е оголено, но на изток в местността Цвичила е покрито с борова гора, а на запад в местността Корията с букови гори.

Тук, в местността Хайдушкото кладенче откъм манастира "Св. Архангел" над Сапарево по билото между рекичките Лева и Десна излиза пътеката, на която предстои бъдеще.
След поредно клоново стъпало за първи път се пресича Сапаревската вада. Вдясно от маршрута се намира каменна постройка на горското стопанство, която местното население нарича Парилото, понеже наподобява на парилото в Сапарева баня.

Маршрутът ни по-нататък преминава през западните склонове на вр. Ръжана и след като прекосява отново Сапаревската вада, стига до седловината Цветна. Такава местност под това име местното население не знае, но в туристическите пътеводители се използва. Тук маркировката за кратко се отделя от камионния път, като заедно със Сапаревската вада заобикаля от изток плоско връхче и след като мине край хижата на Напоителна система, излиза на седловината Кораба.

Цялата тази местност се нарича Обесен камик. До самия феномен Обесен камик се отива по маркирана пътека.
Маршрутът продължава на юг и след като се задмине седловината Кораба, излиза пред горския разсадник и хижа "Дяк". На поляната пред хижата има хубав извор. Малко пред хижата вдясно се отклонява пътят към долината на Джерман, местността Жълтия гьол и х. "Пионерска".

След задминаването на хижа "Дяк" откъм източната му страна отново пресичаме Сапаревската вада и продължаваме по маркираната пътека през боровата гора. Нашата пътека пресича много горски пътища и други пътеки, които водят по лабиринта на Лакатишка Рила. Вляво остава първенецът й Зекирица. През седловината Вада на югозапад низходящо се отклонява пътят, който през Бързанска ливада /а не поляна/ продължава към хижа "Ловна", "Пионерска" и Паничище.

След пускането на лифта от местността Кутлести валог над х. "Пионерска" без съмнение Европейският маршрут Е-4 ще се насочи от Бързанска ливада към лифта.