Туризъм > ЕкотуризъмПринтирай

Екопътека до Овчарченския водопад и Соколов изглед

 

Проектът "Екопътека до Овчарченски водопад и местността Соколов изглед" на изпълнителната агенция по околната среда и Дирекция Национален парк "Рила" спечели първа награда на Дарителската програма на "Форд" за опазване на околната среда и културното наследство на България за 2003 г. в размер на 5000 щатски долара.

Високата оценка на проекта е дадена от жури с председател писателя Дончо Цончев. Проектът цели изграждането на част от екопътеката по долината на седемте водопада и повишаване на общественото съзнание по съхраняването на природата, историческите и културните паметници. Пътеката е дълга седем км. Маршрутът стартира от самото село /850 м.н.в./, върви нагоре по река Горица до Овчарченски водопад и край следващите скокове /водопади/ стига до Соколов изглед /1200 м.н.в./.

До този момент е оформен подходът до най-долния водопад. Жителите на с. Овчарци са направили стъпала и дървен мост откъм източната страна на реката, откъдето се открива най-хубавата гледка към последните два водопада.
Предстои доизграждането на екопътеката.

Засега, за да излезем над последните два водопада, ще трябва да използваме слабоочертаната пътека по билото на склона от западната страна на долината, която започва от другата страна на долната валявица.
Така, без много добре очертаната пътека търсачите на силни усещания ще имат възможност да наблюдават последните два водопада от горната им страна, а ако имат смелост, по въже, завързано за някое дърво, да се спустат и в пещерата под предпоследния водопад, за да видят процепи в тавана, колкото да си пахнат дланите на ръцете. Говори се, че в тези процепи в пещерата и под скалата Еньо, от другата страна на реката, са скрити съкровища. Според поверието Еньо е змейско жилище, защото всъщност змеят е бил хранител на скритото в земята имане.
По долината на реката над последните два водопада туристите ще трябва често да прескачат от едната страна на реката на другата, за да търсят следа от пътека и да се наслаждават на по-малките, но не по-малко красиви водопади с красиви прагове и вирове, обрасли с гирлянди от горски цветя.

Преминаването през този незащитен със закон, но незасегнат от човешката дейност поради своята непристъпност резерват, е неповторимо наслаждение и преживяване и в бъдеще ще привлича истинските туристи и любители на природата.
Едва на 1500 м.н.в. ще разберем по изоставените лоти и други инженерни пособия, че вероятно дотук е стигнал подземният змей ВК "Рила" и се е готвел да глътне в своето туловище и този бисер на реките в Рила.
Този маршрут по река Горица ще бъде и най-късият до Седемте рилски езера, но е възможен само за тренирани туристи и само през лятото.

При откриването на екопътеката по стар славянски обичай девойки в национална носия посрещнаха гостите с погача, мед и сол, а известната фолклорна група "Горнополска песен" и "Овчарченските баби" внесоха колорит в това събитие в дебрите на Рила с автентичните си народни песни. Възпитаничката на училището и читалището Татяна Говедарска разказа легендата за Горица и Йовица.

"Селище, така се наричало някога селото под Овчарци. То лежало точно на тогавашния голям друм, който водел откъм Тракия за Македония. Много оживен бил друмът, много злосторници минавали по него, много золуми правели.
В Селище живели овчарят Йовица и любимата му девойка Горица. Харесал я беят от съседната нахия за жена и изпратил хората си да му я доведат. Спорът с хората на бея Йовица разрешил с ножа. След това с бягство се спасили Йовица и Горица. Заселили се под самата планина. Там край една поляна си направили егрек. Старият мегдан на село Овчарци, където се заселили Йовица и Горица, и сега се нарича Поляната. Заживели Горица и Йовица скритом от погледите на неверниците. Скоро при тях започнали да идват и други бегълци от Селище. После още и още. Все при егрека овчаров.

Узнал беят къде е забягнала Горица и изпратил въоръжените си хора да му я доведат насила. Побягнала девойката нагоре по скалите да търси помощта на другаря си Йовица, който бил в планината с овцете. Но разбойниците я застигнали. За да не попадне в нечистите им ръце, се хвърлила под пенестия вир на първия от седемте водопада на реката. Така дала името на реката."

Откриването на първия етап на екопътеката по вълшебната долина е важен момент в живота на с. Овчарци.