Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„Доставка и монтаж на един билборд за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/321/01442 ,,път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.2

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет:  Доставка и монтаж на един билборд за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/321/01442 ,,път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20" мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г."

 

Публична покана в АОП

* Документация за ОП

 

* Техническа спецификация

 

Протокол №1/11.07.2014г. на комисия,назначена със Заповед  № 379/11.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня

 

 Заповед №438/06.08.2014г. на кмета на община Сапарева баня за отстраняване нарушение в работата на комисията , разглеждала офертите за ОП с предмет:„Доставка и монтаж на един билборд по проект № 10/321/01442 ,,Път IV - 62084 Сапарева баня - Паничище"Протокол №2/08.08.2014г.  на комисията, назначена със Заповед №438/06.08.2014г. на кмета на община Сапарева баня

 

Протокол №2/08.08.2014г.  на комисията, назначена със Заповед №438/06.08.2014г. на кмета на община Сапарева баня