Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решение №21 от Протокол №9/28.05.2014г.

Решение №21 от Протокол  №9/28.05.2014г. на общински съвет Сапарева баня за приемане на Годишен отчет за сътоянието на общинския дълг на община Сапарева баня за 2013г.