Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №9/28.05.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Препис - извлечението от Протокол №9/28.05.2014 г. на заседание на ОбС е достъпно в прикачения файл.