Общината > Населени местаПринтирай

Град Сапарева баня

Град Сапарева баня е административен център на Община Сапарева баня. Освен с природните си забележителности градът е прочут и със своите минерални извори. В града Сапарева баня извира най-горещата минерална вода в Европа 103 °С. Тук се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров гейзер - забележителен природен феномен.

 

Сапарева Баня - Началото на началото-филм автор-documentarybg

 

Реализирани дейности и проекти в периода 2015г.-2019г.

гр. Сапарева баня

 

1.„Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня"- с 50% финансиране от инвестиционна програма „Минерални води" към НДЕФ.
- Издаване на 33 бр. разрешителни за ползване на мин. вода от частния бизнес.
2. „Ремонт и модернизация на детска градина "Св. Анна", гр. Сапарева баня - 100% финансиране от ДФЗ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020"- предстоящо изпълнение.
3. "Реконструкция и ремонт на парк „Николай Хайтов", по Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020г., по проект: „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", в партньорство с община Сокобаня, Сърбия.
4. Полагане на асфалт на 7 бр. улици на територията на гр. Сапарева баня- ул. „Перуника", ул. „Роза", ул. "Малина", ул. „Детелина", ул. „Света Богородица", ул. „Болярица"/ кв. Гюргево/- и ул. "Лакатица"/кв. Гюргево/- отпуснати средства с ПМС и допълнително финансиране от община Сапарева баня.
5. Ремонт на кръстовище в кв. Гюргево, гр. Сап. баня с цел промяна на организацията на движението (направа на кръгово движение) -отпуснати средства с ПМС и допълнително финансиране от община Сапарева баня.
6. Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица", в гр. Сапарева баня, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по подмярка 7.2. - предстоящо изпълнение.
7. Полагане на асфалт на ул. „Ягода", гр. Сапарева баня.
8. Изграждане на второстепенна канализационна мрежа в град Сапарева баня - улица „Липа" и улица „Славяни".
9. Саниране на сграда на поликлиника в гр. Сапарева баня- мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, полагане на изолация и др.) - по проект „Красива България", 40% финансиране от проекта и 60% собствено финансиране.
10. Строително-монтажни и ремонтни работи на съществуваща сграда -поликлиника, гр. Сапарева баня- пристройка на асансьор за осигуряване на достъпна среда на обществена сграда - по проект „Красива България", 86% финансиране от проекта и 14% собствено финансиране.
11. Ремонт на 2 бр. резервоари за питейна вода в с. Паничище- общо 4000 л.м.
12. Изграден водопровод и канализация между ул. „Преспа" и ул." Победа" в гр. Сапарева баня.
13. Ремонт на СУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня -по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа".
14. „Реконструкция и основен ремонт на средновековна църква „Св. Никола", гр. Сапарева баня и подобряване на прилежащото пространство- Даване на безвъзмездно право на строеж от община Сапарева баня в имота - за църква „Св.Никола", с цел кандидатстване на черковното настоятелство при храм „Св. 40 мъченици" гр. Сапарева баня по проекта.
15. Изграден водопровод за връзка от резервоар 2000 л.м. за кв. Гюргево.
16. Строителни работи по почистване коритото и устието на река Джерман до гробищен парк.
17. Възстановяване на проектните параметри на светлия отвор на коритото на р. Валявица, гр. Сапарева баня с обща дължина 264 м.
18. Ремонт на Посетителски информационен център.
19. Обновяване на тротоарни площи на улици на територията на гр. Сапарева баня:„Скакавица", „Тракия", „Христо Ботев", „Васил Левски", „Германея", „Плиска", „Серафим Йорданов", „8-ми март", „Бригадирска", „Нов живот", „Бор", „Св. Иван Рилски"- общо 642,76 кв.м.
20. Подобряване състоянието на двор в Детска градина „Св. Анна", гр. Сапарева баня, по проект: „Реконструкция и озеленяване на открити детски площадки", финансиран от ПУДООС, към МОСВ.
21. Изграждане на паркинги на територията на гр. Сапарева баня- ул. „Гюрица", ул. Гейзера" и ул. „Отец Паисий".
22. Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци с детски мотиви и изграждане и монтиране на беседка със соларна система за безплатно захранване на мобилни и ел. устройства в парк „Николай Хайтов", гр.Сапарева баня -номиниране за Екообщина №2 в България в конкурс „Екообщина 2019", категория „Общини под 10 000 жители".
23. Подпомагане на благоустрояването на параклис Св. Петка, гр. Сапарева баня- изграден мръсен канал и обособяване на улица за достъп.
24. Ремонт на ски влек в с. Паничище и ремонт на рак-трак.
25. Изграждане на трасе за планинско колоездене - х. Пионерска, съвместно с НП „Рила".
26. Изграждане на връзка на резервоар Св. Петка с висока зона, гр. Сапарева баня.
27. Монтаж на голям брой отводнителни шахти и решетки на територията на гр. Сапарева баня.
28. Осигурен асфалт над 3 хил. тона за настилане на улици.
29. Изграден паркинг -до общината.