Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 16.05.2014 г. (петък)

 

Председател: 0707/2-23-65

   До

   ........................................................

 П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 16.05.2014 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 Проект!

Дневен ред:

 1.Докладна записка от инж.Сашо Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня с проект „Документиране на културната история на Община Сапарева баня".Изх.№ Д-62/14.05.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/