Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за услуга с предмет: “Изготвяне на общ устройствен план /ОУП/ на община Сапарева баня”

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет:  "ИЗГОТВЯНЕ  НА  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН /ОУП/  НА  ОБЩИНА  САПАРЕВА  БАНЯ".

 

Публична покана в АОП


*Необходимата документация е достъпна в прикачените линкове и файлове:

Указания за участие в обществената поръчка

Техническо задание

Опорен план и схеми