Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №5/26.03.2014 г. oт заседание на общински съвет

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ №5/26.03.2014 г. (1.31 MB)