Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 02.04.2014 г. (сряда)

    До

   ........................................................

 П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Извънредно заседание на ОбС на 02.04.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

1.Даване думата на председателя или член на ОИК  Сапарева баня.

2. Полагане на клетва на новоизбран кмет на кметство с.Овчарци по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

3.Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател на ОбС - ОТНОСНО: Даване на становище за допълнение към бизнес-план на „ВиК Паничище" ЕООД.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/