Профил на купувачаПринтирай

ОП с предмет:"Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня"

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня".

 


Уникален номер в регистъра на АОП 00761-2014-0001


Настоящата открита процедура  е прекратена с Решение №152/28.03.2014г. на кмета на община Сапарева баня на основание чл.39,ал.1, т.6 от ЗОП.

 

 

 

Прикачени файлове

Обявление (3.37 MB) Решение (1.10 MB)