Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на заседание на ОбС на 27.02.2014г.

   До

   ....................................

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 27.02.2014 г. (четвъртък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

1.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване кандидатстване на Община Сапарева баня пред ПУДООС.Изх.№ Д-25/25.02.2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/