Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №2/28.01.2014 г.

Препис - извлечение от Протокол №2/28.01.2014г. на заседание на ОбС.

Прикачени файлове

Протокол №2/28.01.2014г. (811.00 KB)