Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка Д-21/30.01.2014г. във връзка с изменение на такса за изготвяне на пазарна оценка одобрена в Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня

Докладната е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Докладна (407.72 KB)