Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка във връзка с изменение и допълнение на Наредба за реда за продобиване ,управление и разпореждане с общинското имущество

Докладната е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Докладна (175.12 KB)