Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня

Докладната е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Докладна (223.00 KB)