Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на заседание на ОбС на 10.01.2014г.

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 10.01.2014 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

 Проект!

Дневен ред:

 

1.                  Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение № 3 от Протокол № 28/20.12.2013 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня;

 

2. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отпускане на парични средства за лечение;

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/

 

 

Прикачени файлове

Покана (41.50 KB)