Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

ПОКАНА за заключителна пресконференция за представяне на резултатите от реализирането на проект: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

                                                                                                       ПОКАНАОтносно: Участие в пресконференция за представяне на резултатите от реализирането на проект „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани па финална пресконференция за представяне на дейностите и резултатите от реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-0-017.
Проектът е финансиран от Оперативна програма Околна среда, съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 500 908.80 лева, разпределени както следва: ЕФРР и Кохезионен фонд: 425 772.48лв и национално съфинансиране 75 136.22лв. Периода за реализацията му е от 17.01.2012г. до 17.01.2014г. Пресконференцията ще се проведе на 19.12.2013г. от 11.00 часа в залата на НЧ „Просветен лъч 1905"- град Сапарева баня.Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите,
дейностите     и     резултатитe от реализацията     на     проекта.

С УВАЖЕНИЕ:
ИНЖ.САШО ИВАНОВ
Кмет на Община Сапарева баня


За контакти: Даниела Годинова - тел: 0899 170 318, e-mail:omegaconsult@abv.bg

Прикачени файлове

Покана (279.41 KB)