Общинска администрация > Социални дейностиПринтирай

Социални дейности

ОТДЕЛ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ДУПНИЦА

гр. Сапарева баня, Ул. Германея №1, тел. за контакти: 0707/2 34 62 , 0707/2 20 14
Работно време с граждани: 9.30 - 12.30, 13.00 - 17.00 часа


Пакет услуги:
• Извършване на социална работа, изразена в предоставяне на социално подпомагане, социални услуги и дейности за социална интеграция на подпомаганите лица и семейства, съобразно действащото законодателство - Закон за социалното подпомагане, Закон за семейните помощи за деца и Закон за интеграция на хората с увреждания.
• Издирва нуждаещите се лица и семейства за отпускане на целева помощ, за покупка и ремонт на медицински изделия / или помощни средства, приспособления и съоръжения/ и ги насочва към лицензирани фирми.

 

ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ДУПНИЦА

ТЕЛ. 0707/2-22-16, 0707/2-20-14, 0701/5-07-13
Работно време с граждани: 9.30 - 12.30, 13.00 - 17.00 часа


Пакет услуги:
• Консултиране на родители и деца
• Настаняване на деца в извънсемейна среда и семейства - в институция и в семейства на близки и роднини.
• Издаване на направления за ползване на социални услуги
• Насочване на деца с увреждания за физиотерапия и рехабилитация.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. САПАРЕВА БАНЯ

Предлагани услуги:
1. Ежедневно осигуряване на разнообразна храна и разнасяне по домовете на хората
2. Закупуване на други хранителни продукти, лекарства и други по поръчка на хората
3. Оказване на помощ при изготвяне на документи за помощи , за отопление и др.

Брой патронирани лица: 70-90 лица
Лице за контакт: Славчо Коларски - зам. кмет  по социалните дейности, култура и евроинтеграция , Община Сапарева баня 
Тел. 0707/2-33-78, 0701/4-79-18

 

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ГР. ДУПНИЦА

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 0707/5-05-38