Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Изготвяне на технически инвестиционни проекти съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложените технически задания за проектиране на Възложителя

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Изготвяне на технически инвестиционни проекти съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложените технически задания за проектиране на Възложителя" на следните обекти с наименования, организирани чрез обособени позиции:
1.Обособена позиция № 1 Проект с наименование: "Изграждане на екопътека с.Овчарци - Ресиловски манастир "Успение Богородично", с. Ресилово" община Сапарева баня;
2. Обособена позиция № 2 Проект с наименование: "Изграждане на екопътека с.Овчарци до параклис „Успение Пресвета Богородица", с. Овчарци", община Сапарева баня;
3.Обособена позиция № 3 Проект с наименование: "Изграждане на екопътека от храм „Успение Богородично" гр.Сапарева баня до параклис „Успение Пресвета Богородица" с.Овчарци », община Сапарева баня.


Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове