Фестивали и събитияПринтирай

Програма за 17 август 2013 г.

                                                                      

                                                                   П Р О Г Р А М А


17 АВГУСТ-ГЕЙЗЕРА
17.00- 22.00 ч.-фестивален концерт


1.ФГ „Рилски бисери" КЪМ Пенсионерски клуб,
с. Горно Драглище, ОБЩ.РАЗЛОГ
Р-Л ЕЛЕНА ПАДАРЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1.АВТЕНТИЧНИ НАРОДНИ ПЕСНИ
2. Фолклорна група, с. Бачево,ОБЩ.РАЗЛОГ
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1."ТРИ ПОДКОВИ"
2."РАЗВИ СЕ ГОРА ЗЕЛЕНА"
3."ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО"
4."ДАНА БЕЛИ ПЛАТНО"

3.ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Христо Ботев",
с. Годлево , ОБЩ.РАЗЛОГ
Р-Л ИВАН КРАЙНОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1.
2.
3.
4.ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАРАБУНАРЧЕ" КЪМ НЧ"Възраждане-1926",с.Карабунар , ОБЛ.ПАЗАРДЖИК
Р-Л ВИКТОРИЯ СТОЙНОВА
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1."МЯТАЛО ЛЕНЧЕ ЯБЪЛКА"
2."МАРИ СТАНКУ"
3."ЗАЛЮБИЛА МАЛКА МОМА"
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
1.ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ И ЙОРДАН РЪЖАНКОВ
„ДЕНИ МАРИ"
2.АТАНАСКА ХРИСТОСКОВА
„ИЗЛЯЗЪЛ Е ДЕЛЮ ХАЙДУТИН"
4.1.ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „КАРАБУНАРЧЕ"
Р-Л ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ПАЗАРДЖИШКА КОПАНИЦА"
2."ПЕТРУНИНО"
4.2.ФОЛКЛОРНА ГРУПА"КАРАБУНАРЦИ"
Р-Л ЙОРДАНКА ПАЧИЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."НЕДА ВОДА НАЛИВАЛА"
2."ОРО СЕ ВИЕ"
3."ПОХВАЛИЛА СЕ БЕЛА РАДА"
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
ВАСКА ДРАНОВА
1."ОЙ ЯНО, ЯНО"

5.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Св.Иван Рилски-1922",
с. Мрамор, ОБЛ.СОФИЯ
Р-Л СТЕФКА СЪБЧЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ДЕВОЙКЯ СЕ НА СЛЪНЦЕТО МОЛИ"
2."БРЕ ДЕЯНЕ"
3."БОЛИ ЯНА БЕЛО ГЪРЛО"
5.1.ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:

1.ФОЛКЛОРЕН ДУЕТ НАДЕЖДА КОЦОВА И СТЕФКА СЪБЧЕВА
"МЕСЕЧИНКЕ АЛЕНА"
"СЕДНА ЛУДО ДА ВЕЧЕРА"

2.ДЕЛЯ НИКОЛОВА
"ПРОЧУ СЕ МАРГЯ РАБОТНА"
"СТОЯН КОН СЕДЛАЕ"

3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШОПСКИ ХУМОР-ЛЮБОМИР ДОДОВ


6. ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА КЪМ НЧ"Яне Сандански",
с.Поленица ОБЩ.САНДАНСКИ
Р-Л ЕЛЕНА МИЦЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ЕЛА МОМЕ ДА ПОВЕЧЕРАМЕ"
2."ДУЙНЕ, ДУЙНЕ"
3."ЗАТВОРЕН СТОЯН"
7.ПЕВЧЕСКА ГРУПА КЪМ НЧ"Просвета-55"
с.Джигурово" , ОБЩ.САНДАНСКИ
Р-Л СНЕЖАНА ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."СТОЯНЕ, МИЛИ СИНЕ"
2."ОПРЕГНИ ВЕЛО"
3."ТЕМНА Е МАГЛА"
8.състав за обработен фолклор „веселие" КЪМ НЧ"Просвета-1939",
с.Марица,ОБЛ.СОФИЯ
Р-Л ВАСИЛ СОТИРОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ДАЛИ ГЪРМИ"
2."КАРАЙ, КАРАЙ, МАЛКА МОМЕ"
3."ВЕЧЕР ВЕЧЕРАЙ"
4."слънце зад гора заожда"
8.1.танцов състав " магдалена"
ИЗПЪЛНЕНИЕ"
1."чичово хоро"
2. „селско хоро"

9.ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „РАЙСкИ ГЛАСОВЕ" КЪМ НЧ „хРИСТО БОТЕВ-1926" С. РАЙОВО, ОБЩ. САМОКОВ
Р-Л АНИ МАШОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „МОРЕ МАРКО"
2. „ВЕТАР ВЕЕ"
3. „МАКЯ ЯНА"


9.1. ЖЕНСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „РОСНА КИТКА"
Р-Л РОСИЦА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „ПЕТРУНИНО ХОРО"
2. „СЕВЕРНЯШКО ХОРО"

 


9.2.ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ПАЛАКАРИЙЧЕ"
Р-Л РОСИЦА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „РОСНА КИТКА"
2. „ТЪПАНИ И ГАЙДИ"
10.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „БЪЛГАРКА" КЪМ НЧ"Пробуда 1928",
с.Жабокрът, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л РУСКА МИНЧЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."БЕЛА ЯНА"
2."МЕРУДИНКА"
3."ДВА СЕ МЛАДИ ДОДУМАЯ"
4."МОМЕ МИТРО"
10.1. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
1. ЙОРДАНКА ЗЛАТКОВА
„ГЮЛ ДЕВОЙКО"
2.РОЗА СТОИЧКОВА
„Я, ДАЙ МИ МАЛЕ"
3.РУСКА МИНЧЕВА
„ЕНИЧЕРИ"

11.ФОЛКЛОРНА ГРУПА „СИМЕОНОВСКИ НАПЕВИ" КЪМ НЧ"Отец Паисий-1934", гр.София,кв.Симеоново
Р-Л ВИОЛЕТА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."БРЕ ТОДОРО, ТОДОРО"
2."ИМА, НЕМА"
3." СЛЪНЦЕ СЕ СЛЕГА ДА ЗАЙДЕ"
12. ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ КЪМ НЧ"Светлина-1909",
с.Белчин, ОБЩ. САМОКОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."РЪЧЕНИЦА"
2."ДАЙЧОВО ХОРО"
12.1.ФОЛКЛОРНА ГРУПА С Р-Л МИЛКА БУДИНОВА, СЪПРОВОД НА ГАЙДА АНГЕЛ ДЕЯНОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."НЕДЕЛЬО, БЕЛА НЕДЕЛЬО"
2."РАЗЛЮЛЯ СЕ , ЛЕ"
3."БРЕ СТОЯНЕ"
12.2.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
Р-Л МЕНКА ГЮРОВА
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1. „ГЪСТА ГОРО"
2. „ПУШКА ПУКНА"
3. „ВЕЧЕР, МАЛКА МОМЕ"

13.ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „САМОКОВ" КЪМ НЧ"МЛАДОСТ 2003",
ГР.САМОКОВ
Р-Л ИВАН ИВАНОВ
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
ГОЛЯМА ГРУПА: 1.КОПАНИЦА 2.ДАЙЧОВО ХОРО
МАЛКА ГРУПА: СЕВЕРНЯШКИ ТАНЦ
13.1.ДМФ „КАМБАНКИ" С Р-Л ЛИЛИЯ ШУМАНОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ГОРСКА ПЕСЕН"
2."ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ"
3."сЛАНА ПАДНА,ГАНЕ" - аНТОНИО ТОДОРОВ
4."РОСНИ МИ,РОСНИ" - АНТОНИО ТОДОРОВ И БОЖИДАР КОСТОВ
5."КИТЧИЦЕ" - МАРГАРИТА БОЧЕВА
6."ТРЪГНА МИЛЕНА" - МАРГАРИТА БОЧЕВА

14.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ" МИХАИЛ ДАШИН-1911",
С.ДРАГУШИНОВО, ОБЩ.САМОКОВ
Р-Л ЛЮБКА ПАВЛИНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „ЦЪФНАЛА Е РУЖА"
2. „СЛЪНЦЕ СЕ СЛЕГА ДА ЗАЙДЕ"

14.1. МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „ОЙ, ЯНО"
2. „ДАНА, ДАНА"

Програмата е достъпна и в прикачения файл 

Прикачени файлове

Програма - 17 август (57.50 KB)