НЕСТИЯ САПАРЕВА БАНЯ 2011Принтирай

Програма за 16 август 2013 г.

                                                                                                    П Р О Г Р А М А

16 АВГУСТ 2013- ГЕЙЗЕРА
17.00 - 19.00 ч. -фестивален концерт
19.00 ч.- официално откриване на фестивала
19.30- 22.00 ч. - фестивален концерт

1.ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Петър Берон-2008",
с. Лебница, ОБЩ.САНДАНСКИ
Р-Л ДИМИТЪР МЕЧКАРОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „ВЕНО МИ, ВЕНО ГАЛЕНО"
2. „АБРЕ, ДЕДО ДЕРМЕНДЖИо"
1.1.ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1. ИЛИЯНА МЕЧКАРОВА
-„ЗАСПАЛО МОМЕ КРАЙ МОРЕ"
2. МАРИЯ КОСТАДИНОВА
-„ПЕСЕН ЗА ГОЦЕ"
1.2.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Петър Берон-2008",
с. Лебница, ОБЩ.САНДАНСКИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „ЛЕЛЕ СТАНО, МОМЕ СТАНО"
2. „ВОДА ТЕЧЕ СТУДЕНА"
1.3.МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Петър Берон-2008",с. Лебница, ОБЩ.САНДАНСКИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."СОБРАЛЕ МИ СЕ, НАБРАЛЕ
ОБЩА: „ЩО ТОЛКОЗ СНОЩИ, ЛЕНКО, СЕДЕХТЕ"
2.ФОЛКЛОРНА ГРУПА"ЦАРИЧИНА" КЪМ НЧ"ЦАРИЧИНА 2008"
ГР.бОБОВ ДОЛ
Р-Л ЦВЕТАН ЯНЕВ
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1."ИВАН НА ЕЛА ДУМАШЕ"
2."ИГРАЛИ БАБИ"
3."БЪЛГАРСКИ РИТМИ"
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1."ЯНКИН БРАТ" - СТАНКА ТОДОРОВА
2."ОЧИ,ЧОРНИ ОЧИ" - КРАСИМИРА ВЕЛЕВА
3."РАНО Е ЯНКА РАНИЛА" - СТАНКА ТОДОРОВА И КРАСИМИРА ВЕЛЕВА
4."МНОГО ОДИХ,МНОГО ЧУДО ВИДЕХ" - ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
5."СЕВДЕЛИНО МОМЕ" - ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
6."БОЛЕН ИВЕ" - РУМЯНА ИВАНОВА
7."СЕВДАНО ЛЕ,ЛИБЕ ЛЕ" - РУМЯНА ИВАНОВА
2.2. ГРУПА „ТАЛИСМАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ: РОМСКО ВЕСЕЛИЕ
3. ФГ"Детелина" КЪМ НЧ"Стоян Лудев -1920",
с.Скриняно , ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „МИТРО ЛЕ"
2. „ИЗГРЯЛА МЕСЕЧИНА"
3. "ЦЪФНАЛА Е РУЖА"

3.1.ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
1.Дует-Радка Атанасова и Снежана Гарданска
1."КАТЕ, КАТЕРИНО"
2. РАДКА АТАНАСОВА
„ДОНА НА ПОРТИ СЕДЕШЕ"


4. ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР КЪМ НЧ"Зора-2001",
с. Мламолово, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л ЙОРДАНКА ЛЕКОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ДОНА ИДЕ ОТ МАНАСТИР"
2."ДВЕ СИ ДРУЖКИ ЖИВУВАЯ"
3."ТУРЧИН ПРОДАВА МОДРИ МУНИСТА"
4."ЯНЕ, ВОДИ ОРОТО"

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
4.1.МОНИКА ХРИСТОВА
„МОРЕ НАДВЕЧЕР"

5. ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР КЪМ НЧ"Славчо Темкин-1911",с.Драговищица, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л СЛАВЧО ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1."НЕ ОДИ, РАДЕ"
2. „СТЕФАН ТОДОРИ ДУМАШЕ"
3. „РАДЕ,РАДЕ"


6. ЖЕНСКА И ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Развитие-1910",
с.Крайници, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л ВЕНЦИСЛАВ ДЖАДЖАРОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. „СВЕДЕ МИ СЕ ВЕДРО НЕБО"
2. „МОРИ СВАКЕ"
3. „ КАТО СИТНИШ,НЕДО"
4. „ОТИШЛА МОМА В ГРАДИНА"
5. „МАМА ГЕОРГИ ДУМА"
6. „СНОЩИ КРАЙ ВАЗИ ПОМИНАХ"
7. „ДОЙДИ,ДОЙДИ ЛИБЕ ЛЕ"
7.ФГ"Германея" КЪМ НЧ"Просветен лъч-1905",гр.Сапарева баня
Р-Л СТОЙКА КОСТОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1.
2.
3.
7.1.ИндИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Виктория Добрева
-
-
2.Ренета Главянова
8. КУКЕРСКА ГРУПА, ГР.БАНЯ, ОБЩ.КАРЛОВО
Р-ЛИ ВАНЯ ДЖИГРОВА И БИЛЯНА РАДЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КУКЕРСКИ ОБИЧАЙ
9.ЖЕНСКА ГРУПА ЗА ДОБРУЖАНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ КЪМ НЧ"СВЕТЛИНА-1945", С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЛ.ДОБРИЧ
Р-Л МАРИЯНА ЖЕЛЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1."ЗАПЕЛИ СА ДВА СЛАВЕЯ"
2."РЕКОХ ТИ, МАРИ ДОБРО"
10.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"КИРИЛ И мЕТОДИЙ-1928"
С. яРЛОВО, ОБЩ. сАМОКОВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. „ЗАЛЮБИ СЕ ЕДНО МОМЧЕ"
2. „ЗМЕЙ ПРЕЛЕТЕ"
3. „ДЕВОЙКА СЕ НА СЛЪНЦЕ МОЛЕШЕ"
4. „МАРИ ДОНЕ"
11.ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ" Пробуда-1927",
с. Самораново, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л АНКА НОВЧЕВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."сдумала се"
2."тодоро,либе,тодоро"
3."слънце зайде"
4. „КА СЕ Е СЛЪНЦЕ ЗАПРЕЛО" - ЙОРДАНКА ДОТИНА

11.1.ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
1."РАНО МИ Е,ЯНО"
2."ЧУЛА БАБА,РАЗБРАЛА"

инДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:

1. цВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА - „МАЛКА МОМА"
2. СИМОНА КОЛЯНДОВА - „ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ"
3. СИМОНА РАДЕВА - „В СЕЛО ДЮЛГЕРИ ДОЙДОЯ"
4. ЍОАНА ЮГОВА - „ЗАПЛАКАЛ Е СТАР БЯЛ ДЕДО"

 

 

12. ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Светлина-1927",
с.Бистрица, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л ГЕРГАНА СПАСОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ГАЛАБ ГУКА"
2."СЛЪНЦЕ МИ Е МОРЕ ЗАСТАНАЛО"
3."ПУНА ГРАДИНА"

12.1.ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1.ЦВЕТАНКА ЙОНЧЕВА
„ГРОЗДАНО МОМЕ"
2.РАДИНА КАИМСКА
„БАТЕ ПЕТРЕ"
„ЩО МИ Е ДОМИЛЕЛО"
12.2.МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА,Р-Л БОЯН ВЕЛЕВ
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."НА ГОРУ"
2."КЪДЕ СИ ТРЪГНАЛА КИТО"
3."СКАРАЛЕ МИ СЕ"

13.ФОЛКЛОРНО ТРИО „АВЛИГА" КЪМ НЧ"Пеѝо Кр.Яворов-1978",
гр. Дупница, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л РАЙНА ХРИСТОВА
ИЗПЪЛНЕНИЯ:
1. „ПУШКА ПУКНА"
2. „РАНО МИ Е, МОРЕ"
13.1.ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. РАЙНА ХРИСТОВА
„СПАВА МИ СЕ, ЛЕГА МИ СЕ"
„СУ НОЧ ОДИХ, ТРЕНКЕ ЛЕ"
14.ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ Клуб на жената"От извора",
гр.Сапарева баня, ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л ЗАФИРКА БИЧАКОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."ТОДОРО, ТОДОРКЕ"
2."ПИТА ЛИ, МОМЕ ВАЩЕ"
3."ВЕТЪР ВЕЕ"
4."ЗАПОЯЛИ ДВЕ ДЕВОЙКИ"

14.1.ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
1.ГАБРИЕЛА ДАМЯНОВА
„КАДЕ РАСНЕШ, НЕВЕНЕ"
2.ГЮЛКА ПЕХЛИВАНСКА
„САДИЛА ЯНА"
15. ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ"Нов живот-1928"
с.Ресилово,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
Р-Л ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1."СЛЪНЦЕ ЗАЙДЕ"
2."ЗАПОЯЛО ДЕВОЯЧЕ"
3."СНОЩИ ОТИДОХ ЗА ВОДА"
4."ЯНА ИДЕ ОТ ЛОЗЕТО"

Програмата е достъпна и в прикачения файл

Прикачени файлове

Програма - 16.08 (68.00 KB)