Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.07.2013 г.

                                                                

                                                                             П О К А Н А
На основание чл. 36, ал. 2, т.1, чл.37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                                                                               СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 12.07.2013 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!
Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Членство на Община Сапарева баня в сдружение с нестопанска цел „ Агенция за регионално развитие на Рила".Изх.№ Д-100/09.07.2013 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони с проектно предложение с наименование:" Изграждане на водопровод и канализация на с.Паничище".Изх.№ Д-102/09.07.2013 г.
3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони с проектно предложение с наименование:"Екопътека с.Овчарци - Ресиловски манастир, Екопътека с.Овчарци - параклис „Успение Пресвета Богородица" и Екопътека храм „Успение Богородично" гр.Сапарева баня - параклис „Успение Пресвета Богородица", с.Овчарци".Изх.№ Д-101/09.07.2013 г.
4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони с проектно предложение с наименование: „Локална пречиствателна станция за отпадни води на с.Ресилово".Изх.№ Д-104/09.07.2013 г.
5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии - общинска собственост за срок, по-кратък от една година.Изх.№ Д-103/09.07.2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/