Профил на купувачаПринтирай

Oткрита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня"

С обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на безоловен бензин А-95
Обособена позиция 2: Доставка на дизелово гориво
Обособена позиция 3: Доставка на газ пропан-бутан
Обособена позиция 4: Доставка на горива за дейност „Благоустрояване и други дейности по икономиката"

Решение
Обявление
Решение - промяна


Документацията за участие е достъпна в прикачените файлове: