Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Сключен е договор за осигуряването на информация и публичност по проекта

На основание чл.14,ал.7 ЗОП и във връзка с изпълнението на Дейност 6.
Задължителни мерки за информация и публичност по проекта, беше сключен договор
за извършване на услуга №5/21.02.2013г. с фирма „ОМЕГА КОНСУЛТ Д" ЕООД, гр.
Дупница за осигуряването на информация и публичност по проекта.

Избраният Изпълнител ще извърши дейности, осигуряващи информация и
публичност по проекта за популяризирането на стойността и ползите от запазеното
биологично разнообразие на територията на общината чрез следните мероприятия:
1. Огранизиране и провеждане на две пресконференции;
2. Изработване на 1000 дипляни за края на проекта;
3. Изработване на 2 бр. постоянни обяснителни табели и Изработване на 2
броя конструкции за монтиране на постоянните обяснителни табели и
монтиране на същите;
4. Изготвяне и публикуване на съобщения на интернет страницата на Община
Сапарева баня ;
5. Изготвяне на 4 публикации в местни и регионални медии;