Общински съвет > Постоянни комисииПринтирай

Постоянни комисии

С Решение №4 от Протокол №2/ 30.11.2023г. Общински съвет Сапарева баня създава седем Постоянни комисии и определя следния брой членове към всяка комисия както следва:

 

1.1. ТСУ (Териториално селищно устройство ) - 5 броя членове;

1.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на архитектурни паметници - 3 броя членове;

1.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция - 5 броя членове;

1.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред - 3 броя членове

1.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване - 3 броя членове;

1.6. Селско, горско стопанство и околна среда - 3 броя членове;

1.7. Комисия за противодействие на корупцията /КПК /;

 

2.   Определя следните членове към създадените Постоянни комисии:


Постоянни комисии:

 

2.1.  ТСУ (Териториално селищно устройство )- 5 броя членове.

2.1.1.  Николай Мертакчийски- Председател на Комисията

2.1.2.  Васил Маргин

2.1.3.  Явор Дамянов

2.1.4.  Йордан Камджилов

2.1.5.  Светослав Андреев

 

2.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на  архитектурни паметници- 3 броя членове.

2.2.1.  Никола Фарфаров - Председател на Комисията

2.2.2.  Иван Базиргянов

2.2.3.  Станислав Попов

 

2.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция- 5 броя членове.

2.3.1.  Любомир Георгиев - Председател на Комисията .

2.3.2.  Никола Фарфаров

2.3.3.  Васил Маргин

2.3.4.  Иван Куйов

2.3.5.  Светослав Андреев

 

2.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред- 3 броя членове.

2.4.1.  Иван Куйов- Председател  на Комисията

2.4.2.  Йордан Камджилов

2.4.3.  Александър Мутавчийски

 

2.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване- 3 броя членове.

2.5.1.  Славчо Павлов – Председател на Комисията

2.5.2.  Станислав Попов

2.5.3.  Явор Дамянов

 

2.6. Селско, горско стопанство и околна среда- 3 броя членове.

2.6.1.  Светослав Андреев - Председател на Комисията

2.6.2.  Любомир Георгиев

2.6.3.   Явор Дамянов

 

2.7. Комисия за противодействие на корупцията /КПК /– 3 броя членове.

 

2.7.1. Иван Куйов - Председател на Комисията

2.7.2.  Никола Фарфаров

2.7.3. Йордан Камджилов