Aрхив избори > Референдум 2013 > ЗаповедиПринтирай

Заповед № 516

ЗАПОВЕД

№ 516
28.11.2012 година , гр. Сапарева баня

На осн. Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и във връзка чл. 54, ал.3 от ИК

                                                     Н А Р Е Ж Д А М:

Определям местата за обявяване на избирателните списъци в Община
Сапарева баня за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013
година, както следва:
№ на изб. секция място на обявяване на изб. списъци:

001- 002 - с. Сапарево - сградата на на кметството
ул. „Христо Ботев" №24

003 - гр. Сапарева баня - борса Слави
ул. „Скобелев" №5

004,005, 006 - гр. Сапарева баня, сградата на читалище
„Просветен лъч", ул. „Германея" №1

007 - с. Овчарци - магазин РПК
ул. „Рилски езера" №39

008 и 009 - с. Ресилово, пощенска станция
ул." Захари Зограф" №2


Настоящата Заповед да се обяви публично на населението по
подходящ начин, както и да се побликува на интернет страницата и се
постави на таблото за обявления на ОбА гр. Сапарева баня.
Копие от Заповедта да се предостави на РИК гр. Кюстендил.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагама на секретаря на
общината.

Кмет община Сапарева баня
Инж. Сашо Иванов