Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Снегочистене на Общинската пътна мрежа и третокласен път ІІІ – 6204

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Снегочистене на Общинската пътна мрежа и третокласен път ІІІ - 6204 в частта му, преминаваща през населеното място на гр. Сапарева баня за експлоатационния сезон 2012/2013 година на територията на община Сапарева баня "

Покана*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове