Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на извънредно заседание на ОбС на 12.11.2012 г.

                                                                     П О К А Н А
На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл. 37, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС
СВИКВАМ:
Извънредно заседание на ОбС на 12.11.2012 г. (понеделник) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Дневен ред:
1. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на обект - частна общинска собственост. Изх.№ Д-166/07.11.2012 г.
2. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на решение за одобряване проект на Споразумение за партньорство между община Кюстендил, община Дупница, община Бобов дол, община Сапарева баня, община Невестино и община Трекляно за съвместни действия, свързани с подготовката на проектно предложение с наименование: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Дупница". Изх.№ Д-165/07.11.2012 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/