Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на ОбС на 28.09.2012 г.

                                                                   П О К А Н А

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                                                                  СВИКВАМ:

Заседание на ОбС на 28.09.2012 г. (петък) от 09.00 часа в сградата на Посетителския център в с.Паничище при следния

Проект!
Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на оценка на непарична вноска в капитала на „Аква Трийтмънт" АД.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване на акционерно дружество с общинско участие.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/