Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №11/05.09.2012 г.

Препис-извлечение от Протокол №11/05.09.2012 г. на заседание на ОбС Сапареба баня е достъпно в прикачения файл