НовиниПринтирай

Обява по заповед № 3РД-464 от 06.06.2024г. за вакантни войнишки длъжности в СКС

 

 

                                ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН - КЮСТЕНДИЛ

 

                           ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

                  п.к. 2650, ул.,,Германея” No.1за контакти: тел: +359884911407

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования

от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба

 на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № 3РД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

 

3. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса,  командирът на военно формирование 28860 - Горна Малина.

 

4. До 19.07.2024г., кандидатите за вакантните длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до командирът на военно формирование 28860 - Горна Малина.

В заявленията могат да бъдат посочени до 3 длъжности от обявата, да бъдат попълнени четливо, като задължително да се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail.

 

 

 

Пълния текст на обявата, може да прочетете в прикачения файл!

 

За повече информация, моля посетете офиса за водене на военен отчет в общината!

 

 

Прикачени файлове

Pаповед № 3РД-464/06.06.2024 (226.07 KB)