Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.05.2024 г.

Отчета е достъпне в прикачения файл.