Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27.06.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Малкия салон на НЧ „Просветен лъч – 1905“- гр. Сапарева баня

                                                                              ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Сапарева баня на 27.06.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Малкия салон на НЧ „Просветен лъч – 1905“- гр. Сапарева баня,

                                                                     

                                                                          СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински съвет - гр. Сапарева баня, при следния

ПРОЕКТ!                                                         Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1286-1/17.06.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

2.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-49/19.06.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Сапарева баня за 2023 година, отчетът за изпълнение на средства от ЕС, отчет на чуждите средства и годишният отчет за състоянието на общинския дълг.

3.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1280-1/19.06.2024г.

 

ОТНОСНО:  Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

4.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1280-2/19.06.2024г.

 

ОТНОСНО:  Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д -50/19.06.2024г.

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня по целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програмата Интеррег ИПП VI-A България-Северна Македония.

6.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1243-1/20.06.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на сервитут – право на прокарване и/или преминаване през общински имоти.

7.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1318-1/20.06.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

8.       Докладна записка от г-н Костадин НиколовПредседател на Общински съвет - Сапарева баня с изх. № Дз-127/20.06.2024г.

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

 

9.       Други                                                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов