Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №8/08.06.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №8/08.06.2012 г. на заседание на ОбС е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Препис-извлечение (60.00 KB)