Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчета е достъпен в прикачения файл.