Общината > Природни ресурсиПринтирай

Горско богатство, флора и фауна

Географските, почвено-климатичните дадености, водните ресурси, свежият въздух и екологично чистата природна среда са създали уникално съчетание от благоприятни фактори за развитието на характерната за територията на общината флора и фауна.

В горските площи преобладаващ е процентът на иглолистните гори. Доминират смърчът, елата, белият и черният бор, но има и дъб, и бук. Уникални за високопланинския район са клековите гори и сибирската хвойна под Рилските езера, както и бялата мура в резервата „Скакавица". На територията на горскостопанския участък „Сапарева баня" попада част от Народния парк „Рила", където се намират резерватът „Скакавица" и Седемте рилски езера, курортната местност Паничище и много природни забележителности.

За планинските участъци са характерни редки растителни видове, защитени от закона и включени в Червената книга на България и на Европа: рилско подрумче, жълта тиква, рилски ревен, златиста кандилка, българско омайниче, рилска иглика, кръглолистна росянка и др.

Фауната на територията на общината е изключително богата на бозайници, влечуги, птици, земноводни и водонаселяващи видове. Срещат се редки и защитени животни - балканска дива коза, вълк, мечка, златка, смок, алпийски тритон, скален орел, скалолазка, чучулига. Езерните и речните води се обитават от различни видове риби, включително планинска пъстърва.