Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 25.01.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня на 25.01.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня,  при следния

Проект!                                                            Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на община Сапарева баня  с  изх. № З-2975-3/12.01.2024г.

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня”.

2.       Докладна записка от г-н  Никола Фарфаров    Общински съветник и председател на временна комисия назначена с Решение №3 от протокол №1/13.11.2023г. на ОбС Сапарева баня с изх. № Дз-34/15.01.2024г.

ОТНОСНО: Приемане на предложение за изменение и допълнение на правилник за организация на дейността на общински съвет и отношенията му с Общинска администрация - Сапарева баня, приет с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007г., изменен с Решение №32 от протокол №3/27.01.2012г. на ОбС Сапарева баня; изм. с Решение 440 от протокол №37/30.05.2018г.; изм. и доп. с Решение №74 от протокол №5/28.02.2020г.; с Решение №113 от протокол №7/30.04.2020г.

3.       Докладна записка от г-н Костадин Николов – Председател на Общински съвет - Сапарева баня  с  изх. № Дз-35/17.01.2024г.

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. юли 2023г. до м. декември 2023г. вкл.

4.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня с изх. № З-45-1/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

 

 

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня с изх. № Д-1/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на програма за управление на община Сапарева баня за мандат 2023-2027г.

 

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-3/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Сапарева баня за мандата 2023-2027г.

 

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-2/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сапарева баня за 2024 година.

 

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-4/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за имот – частна общинска  собственост

 

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-5/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската дейност 2024-2025 година.

 

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-63-1/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО:  Отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост

 

11.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-6/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти частна общинска собственост

 

12.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-48-2/17.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

13.   Други

   

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               Костадин Николов